Дослідження ринку кредитно-рейтингових послуг

Протягом лютого-березня 2010 року компанія «Перша рейтингова система» провела дослідження українського ринку кредитно-рейтингових послуг. Основною метою дослідження було визначення ступеню відповідності діяльності українських кредитно-рейтингових агентств новим вимогам Європейського Союзу, ухвалених у 2009 році.

У вересні 2009 року Європарламент ухвалив Положення №1060/2009 «Про кредитно-рейтингові агентства», що визначає єдині для всього Європейського Союзу принципи регулювання діяльності таких агентств. Згідно з Положенням, до вересня 2009 року всі агентства, що здійснюють діяльність з присвоєння кредитних рейтингів у країнах Євросоюзу, повинні пройти спеціальну процедуру реєстрації. Нові правила також передбачають механізм використання з метою регулювання кредитних рейтингів, присвоєних у третіх країнах. Крім того, у Положенні вперше дано чітке визначення кредитних рейтингів і встановлено, що агентства, які не відповідають вимогам і не пройшли реєстрацію не зможуть займатися діяльністю з присвоєння кредитних рейтингів.

Положення №1060/2009 визначило кредитні рейтинги як думку рейтингового агентства про кредитоспроможність об’єкту рейтингування загалом та/​чи відносно його окремого боргового зобов’язання чи іншого фінансового інструменту, що виражено у вигляді оцінки за шкалою кредитних рейтингів. Не підпадають під визначення кредитних рейтингів оцінки, що присвоєні виключно з використанням моделей кредитних балів, кредитного скорінгу та інших подібних систем. Присвоєння кредитних рейтингів на основі публічної інформації можливе лише у разі, якщо регуляторний режим розкриття інформації дозволяє отримати з публічних джерел даних всю необхідну інформацію (можливо для найбільш інформаційно прозорих економік, наприклад, країн Скандинавії). Виходячи з вищезазначеного, у даному дослідженні кредитними рейтингами можна вважати тільки індивідуальні оцінки кредитоспроможності, що виконані на договірній основі (контактні рейтинги). До інших рейтингових оцінок віднесено усі види рейтингів, що присвоєні за публічною інформацією, а також рейтинги, які не пов’язані виключно з оцінкою кредитоспроможності. Ранжування об’єктів за одним або кількома показниками названо у дослідженні ренкінгом.

Дослідження проведено шляхом вивчення у період з 22 лютого по 4 березня 2010 року офіційних сайтів 8 компаній, що раніше у різний час претендували на отримання статусу уповноважених ДКЦПФР рейтингових агентств:

  1. «IBI-Rating» (Київ)
  2. «Агентство фондового ринку» (Київ)
  3. «Інвест-Рейтинг» (Дніпропетровськ)
  4. «Консалтинг-Гамма» (Кривий Ріг)
  5. «Кредит-Рейтинг» (Київ)
  6. «Рюрик» (Київ)
  7. «Українське агентство фінансового розвитку» (Київ)
  8. «Експерт-Рейтинг» (Київ)

Опубліковані на сайтах агентств дані вважались достовірними і не зазнавали додаткової перевірки.

«IBI-Rating»

Зареєстровано у 2005 році в Києві.

Досвід присвоєння кредитних рейтингів: відсутній.

Інший досвід у сфері рейтингових оцінок: одноразове дослідження банків – на сайті агентства опубліковано ренкінг банків за публічною інформацією, станом на 01.01.2009р., до якого увійшли 182 банки.

«Агентство фондового ринку»

Зареєстровано в 1999 році у Києві.

Досвід присвоєння кредитних рейтингів: відсутній.

Інший досвід у сфері рейтингових оцінок: одноразове дослідження, виконане у 2002 році на базі публічної звітності всіх акціонерних товариств України за 1999 – 2001 р.р.

«Інвест-Рейтинг»

Зареєстровано в 2005 році у Дніпропетровську.

Досвід присвоєння кредитних рейтингів: відсутній.

Інший досвід у сфері рейтингових оцінок: відсутній.

«Консалтинг-Гамма»

Офіційного веб-сайту агентства у ході проведення дослідження не виявлено.

«Кредит-Рейтинг»

Зареєстровано у 2001 році в Києві.

Досвід присвоєння кредитних рейтингів: з 2002 року присвоєно 1071 кредитний рейтинг, у т.ч. 837 рейтингів підприємствам, 173 рейтинги фінансовим установам та 61 рейтинг муніципалітетам (містам). У даний час агентство підтримує 664 рейтинги.

Інший досвід у сфері рейтингових оцінок: рейтинги корпоративного управління (опубліковано 1 рейтинг), рейтинги депозитів банків (78 рейтингів, з яких опубліковано 18), рейтинг надійності страхових компаній (опубліковано 1 рейтинг). Одноразове дослідження прозорості банків – на сайті агентства опубліковано ренкінг, до якого увійшли 38 банків.

«Рюрик»

Зареєстровано у 1992 році в Києві.

Досвід присвоєння кредитних рейтингів: у 2006 році присвоєно 1 кредитний рейтинг підприємству. Оновлення рейтингу не проводилося, у тому ж році рейтинг було відкликано.

Інший досвід у сфері рейтингових оцінок: у 2006 році присвоєно 34 рейтинги банкам за публічною інформацією. У травні 2007 року було проведено оновлення рейтингів. У січні 2009 року всі рейтинги було відкликано.

«Українське агентство фінансового розвитку»

Зареєстровано у 2004 році в Києві.

Досвід присвоєння кредитних рейтингів: відсутній.

Інший досвід у сфері рейтингових оцінок: щоквартальний ренкінг страхових компаній.

«Експерт-рейтинг»

Зареєстровано у 2007 році в Києві. Агентство виникло на базі відділу рейтингових оцінок при журналі «Эксперт», що здійснював роботи у галузі рейтингування з 2005 р.

Досвід присвоєння кредитних рейтингів: з 2007 року присвоєно 7 кредитних рейтингів, у т.ч. 6 рейтингів фінансовим установам, 1 рейтинг муніципалітету (місту). У даний час агентство підтримує 5 рейтингів.

Інший досвід у сфері рейтингових оцінок: велика кількість різних рейтингів, присвоєних на основі публічної інформації. Регулярні ренкінги підприємств, банків, страхових компаній, аудиторських компаній, консалтингових компаній, інвестиційної привабливості, ефективності управління інвестиційними фондами. 2 індивідуальних інфораструктурних рейтинги.

Діяльність міжнародних рейтингових агентств, що здійснюють свою діяльність в Україні без відкриття офісів чи офіційних представництв, в рамках даного дослідження не вивчалося.

ЗАКЛЮЧЕННЯ

Дослідження показало, що тільки два українські агентства – «Кредит-Рейтинг» та «Эксперт-Рейтинг» — мають фактичний досвід роботи з присвоєння кредитних рейтингів відповідно до міжнародних вимог. Діяльність агентств «IBI-Rating», «Агентства фондового ринку» та агентства «Рюрик» не відноситься до послуг з присвоєння кредитних рейтингів згідно визначених Положенням №1060/2009 принципів. Агентства «Інвест-Рейтинг» та «Українське агентство фінансового розвитку» декларують надання послуг з присвоєння кредитних рейтингів, але не розкривають інформацію про результати роботи. Офіційного веб-сайту агентства «Консалтинг-Гамма» у ході проведення дослідження не виявлено.

У зв’язку з відновленням після 3‑річної перерви роботи конкурсної комісії ДКЦПФР з відбору уповноважених рейтингових агентств, додатково було проаналізовано отримані у ході дослідження дані для визначення параметрів та характеристик інституту уповноважених агентств в Україні.

Вимоги до уповноважених рейтингових агентств визначені Рішенням ДКЦПФР №1040 «Про затвердження Положення про конкурси з визначення уповноважених рейтингових агентств». Уповноваженим може стати рейтингове агентство – резидент України, що відповідає таким критеріям: надає професійні послуги та безпосередньо здійснює визначення кредитних рейтингів чи надає інформаційно-аналітичні послуги, пов’язані із забезпеченням діяльності з визначення кредитних рейтингів ; при визначенні рейтингової оцінки використовує національну рейтингову шкалу; має офіційний веб-сайт; має досвід роботи у зазначеній сфері не менше одного року, а також перелік визначених та оприлюднених рейтингів національних суб’єктів господарювання; статутний фонд агентства повинен становити не менше ніж 2,5 тис. мінімальних заробітних плат (50% – у грошовій формі); агентство не повинно мати серед власників чи афільованих осіб учасників ринків фінансових послуг та не повинно визначати їхні кредитні рейтинги.

Крім того, законодавство України передбачає, що кредитні рейтинги повинні присвоюватися на договірній основі, а також регулярно, не рідше, ніж раз на шість місяців, оновлюватися. У випадку рейтингування випуску облігацій, термін дії договору на моніторинг (підтримку) рейтингу повинен відповіддати терміну обігу даного випуску.

Міжнародні вимоги до кредитно-рейтингових агенств включають наявність механізмів забезпечення незалежності агентств та недопущення конфліктів інтересів під час присвоєння ними кредитних рейтингів, якість рейтингових процедур та адекватність застосовуваних методологій. Більшість з цих вимог було визначено в 2004 році у міжнародному кодексі діяльності рейтингових агентств, принятому IOSCO (міжнародна організація, що об’єднує регуляторів фондових ринків). Починаючи з 2006 року, Комісія з цінних паперів США вимагає від претендентів на статус визнаних кредитно-рейтингових агентств наявність безперервного досвіду присвоєння та підтримання кредитних рейтингів протягом не менше трьох років до моменту звернення за таким статусом.

Відсутність в Україні чіткого законодавчого регулювання діяльності рейтингових агентств, відокремлення діяльності з присвоєння кредитних рейтингів від інших видів рейтингових послуг та адекватних вимог до фактичного досвіду роботи зумовлює перепони до формування якісного ринку кредитно-рейтингових послуг. Не тільки згадані в дослідженні рейтингові агентства, але й багато інших компаній, що виконують формальні вимоги, можуть претендувати на статус уповноваженого агентства не маючи відповідного досвіду. Це може призвести до швидкого зростання кількості таких агентств без жодних гарантій якості їхньої роботи. У зв’язку з цим компанія «Перша рейтингова система» відзначає суттєвий ризик девальвації статусу інституту уповноважених рейтингових агентств, чиї рейтинги використовуються у державному регулюванні фінансових ринків.