Ціни ростуть швидше за доходи українців

Економічне становище українців

Центр соціальних досліджень «Софія» оприлюднив результати всеукраїнського опитування щодо оцінки громадянами політичної та економічної ситуації в країні.

Значна частина (39,4%) опитаних зазначила, що матеріальне становище їхньої сім’ї за останні півроку тою чи іншою мірою погіршилось. Причому 18,2% респондентів повідомили, що становище погіршилось «суттєво». Лише 14,5% опитаних заявили, що матеріальне становище їхньої родини так чи інакше покращилось; причому лише 1,2% респондентів повідомили, що становище покращилось «суттєво». Близько половини (44,3%) опитаних повідомили, що матеріальне становище їхньої сім’ї «не змінилося». Не визначилися з відповіддю 1,8%.

Серед населення переважає негативне сприйняття економічної ситуації в країні. Переважна більшість (81%) опитаних характеризує економічну ситуацію як «погану» чи «скоріше погану, ніж хорошу». «Хорошою» чи «скоріше хорошою, ніж поганою» вважають економічну ситуацію лише 15,7% респондентів. Не визначилися з відповіддю 3,3%.

Майже всі (93,7%) опитані заявили, що за останні півроку ціни росли швидше, ніж доходи їхньої родини. Тільки 2,8% респондентів зазначили, що доходи сім’ї зростали швидше, ніж ціни. Не визначились із відповіддю 3,5%.

Дослідження проводилося ЦСД «Софія» 21 – 29 червня 2008 року.

Тип дослідження: опитування населення методом прямого інтерв’ю за місцем проживання респондентів.

Регіон: усі області України, АР Крим, м. Київ та м. Севастополь.

Вибірка: 2020 респондентів віком 18+. Вибірка репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними ознаками (стать, вік, тип населеного пункту і регіон проживання).

Статистична похибка не перевищує 2,2%.

Як би Ви оцінили нинішню економічну ситуацію в Україні?%
Хороша1,7
Скоріше хороша, ніж погана14,0
Скоріше погана, ніж хороша45,6
Погана35,4
Важко відповісти3,3
Як змінилося матеріальне становище Вашої сім’ї за останні півроку?%
Суттєво покращилось1,2
Трохи покращилось13,3
Практично не змінилось44,3
Дещо погіршилось21,2
Суттєво погіршилось18,2
Важко відповісти1,8
За останні півроку що швидше зростало – ціни чи доходи Вашої сім’ї?%
Доходи сім’ї зростали швидше за ціни2,8
Ціни зростали швидше за доходи сім’ї93,7
Важко відповісти3,5