Телебачення - найбільш надійне джерело інформації про СНІД

Телебачення

Українці найбільше довіряють інформації про СНІД, отриманій із телебачення. 34 громадян вважають телеканали найбільш надійним джерелом відомостей щодо цієї теми.

Достатньо високий рівень довіри і до медиків. Їм як джерелу інформації про ВІЛ/СНІД довіряє майже половина українців. Опитування «Першої рейтингової системи» проходило у рамках роботи Українського медіа-партнерства у боротьбі з ВІЛ/​СНІДом.

Чоловіки та жінки майже однаковою мірою довіряють різним джерелам інформації.

У віковому розподілі респондентів практично за всіма видами джерел інформації щодо СНІДу однакова тенденція. Серед молоді як більш обізнаної в проблемі групи населення найбільше тих, хто довіряє тим чи іншим каналам інформування. Люди до 30 років помітно вирізняються з‑поміж інших лише за тим показником, що явно менше за старших співгромадян довіряють інформації з газет.

Дослідження проводилося 7 – 16 грудня 2008 року.

Тип дослідження: опитування населення методом інтерв’ю «віч-на-віч» за місцем проживання респондентів.

Географія дослідження: Україна.

Вибірка: 1211 респондентів віком 18+.

Статистична похибка не перевищує 3%.

Які джерела інформації про ВІЛ/СНІД Ви вважаєте найбільш надійними? %
Телебачення77
Газети32
Журнали19
Радіо19
Інформаційні матеріали на вулицях, у громадському транспорті25
Інформаційні брошури, листівки33
Інтернет14
Медичних працівників47
Інше3
Важко відповісти / не знаю4
Які джерела інформації про ВІЛ/СНІД Ви вважаєте найбільш надійними? (розподіл за статтю, %)
Чоловіки Жінки
Телебачення7677
Газети3133
Журнали1920
Радіо1820
Інформаційні матеріали на вулицях, у громадському транспорті2427
Інформаційні брошури, листівки3333
Інтернет1314
Медичних працівників4747
Інше33
Важко відповісти / не знаю45
Які джерела інформації про ВІЛ/СНІД Ви вважаєте найбільш надійними? (розподіл за віком, %)
18 – 30 років 31 – 40 років 41 – 50 років 51 – 60 років 60 років і старші
Телебачення8179797769
Газети2635323632
Журнали2319202213
Радіо1716211923
Інформаційні матеріали на вулицях, у громадському транспорті2727262820
Інформаційні брошури, листівки3933323127
Інтернет21161686
Медичних працівників5350414545
Інше33351
Важко відповісти / не знаю22548