Понад 3/4 українців вважають, що в судах немає правди

Корупція в Україні

Інститут Горшеніна завершив всеукраїнське дослідження «Корупція в Україні: влада, держава, суспільство», яке проводилось з 20 жовтня по 3 листопада 2008 року в рамках програми соціологічних досліджень 2008 року «ПРОЕКТ КРАЇНИ». Аналогічне дослідження проводилось Інститутом Горшеніна і в 2007 році. Результати обох опитувань дали змогу простежити рівень корумпованості українського суспільства в 2007 – 2008 роках у динаміці.

За результатами порівняльного аналізу двох досліджень експерти Інституту зробили висновки про рівень довіри до судової системи країни та органів державної влади загалом.

Понад три чверті українців вважають, що в судах неможливо домогтися правди або це дорого коштує; дві третини громадян упевнені, що рішення суду можливо купити за гроші; більше половини вважають суди винними в безкарності злочинців.

Проте динаміка відповідей показує, що українці впродовж останнього року почали більше довіряти судовій системі. У 2007 році частка тих респондентів, хто вважав судову систему корумпованою, становила 49,4%, тим часом як у 2008 вона зменшилась до 46,5%. Сукупна частка тих респондентів, хто заперечував саму можливість законно домогтися правди в судах, зменшилася з 79,3% у 2007 р. до 72% у 2008 р.

При цьому в обох дослідженнях зберігається така тенденція: чим вищий матеріальний достаток респондентів, тим вища впевненість, що правди в судах можна домогтися, головним чином, за гроші. І навпаки: що нижчий матеріальний достаток, то більша впевненість, що правди в судах домогтися неможливо взагалі.

Слід також зазначити, що більшість респондентів, як і рік тому, продовжують вважати, що в Україні можливо за гроші купити рішення суду і, зокрема, звільнення від карної відповідальності; проте лише 24,3% опитаних вважають, що суди винні у тому, що злочинці не завжди отримують відповідне покарання (56,4% у 2007 р.).

Результати цьогорічного дослідження продемонстрували зменшення рівня корумпованості практично всіх владних структур. Тож за результатами жовтневого дослідження найменш корумпованими владними структурами є Кабінет міністрів (з 31,4% у 2007 році до 8,6% у 2008 році), Секретаріат Президента ( з 19,1% до 7,9%) та СБУ (з 15,4% до 4,2%). Найбільш корумпованими є ті органи влади, які б мали, власне, боротися з корупцією (міліція – 54%, суди – 46,5%).

Всеукраїнське соціологічне дослідження «Корупція в Україні: влада, держава, суспільство» було проведене Інститутом Горшеніна в рамках програми досліджень 2008 року «Проект країни» з 20 жовтня до 3 листопада 2008 року в 129 населених пунктах України (63 міста і 66 сіл).

Всього, згідно з маршрутною вибіркою, з врахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України було опитано 2004 респонденти, які репрезентують доросле населення України віком від 18 років.

Квотами у виборці були: вік, стать, освіта і тип населеного пункту, в якому мешкає респондент.

Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,4%.

Дослідження Інституту Горшеніна «Корупція в Україні: влада, держава, суспільство»
Як Ви вважаєте, чи можливо в судах України домогтися правди? (%)
Так, можливо, але це дорого коштує39,7
Так, можливо, – закон один для всіх10,7
Ні, неможливо32,3
Інше1,4
Важко відповісти16,1
Які, на Ваш погляд, владні структури є найбільш корумпованими? (можна вказати декілька варіантів відповіді, %)
Міліція54,0
Суди46,5
Прокуратура24,1
Митниця22,4
Місцеві органи влади26,7
Кабінет міністрів8,6
Секретаріат (адміністрація) Президента7,9
СБУ4,2
Жодна з перерахованих структур не є корумпованою0,3
Важко відповісти17,6
Що, на Ваш погляд, з перерахованого можна купити в Україні за гроші? (можна вказати декілька варіантів відповіді, %)
Рішення суду59,5
Депутатський мандат54,7
Звільнення від карної відповідальності52,4
Життя та свободу іншої людини28,7
Ніщо з перерахованого за гроші купити неможна1,4
Важко відповісти22,5
Хто, на Ваш погляд, винний у тому, що злочинці не завжди отримують відповідне покарання? (можна вказати декілька варіантів відповіді, %)
Суди, судова система24,3
Влада28,1
Міліція9,3
Законодавство19,8
Прокуратура2,9
Самі потерпілі1,9
Інше0,8
Важко відповісти13,0