Найефективніше про СНІД розповідає телебачення

Інформацію про ВІЛ українці отримують переважно з телебачення

Абсолютна більшість українців отримують основну інформацію щодо проблеми ВІЛ/​СНІДу з телебачення. Майже 30% громадян поінформовані з газет. Така ж кількість українців черпає відомості про хворобу з інформаційних матеріалів на вулиці, у транспорті, а також з інформаційних брошур чи листівок.

Із журналів і радіо найчастіше про захворювання дізнається п’ята частина українців, з Інтернету кожен десятий. Такі дані опитування «Першої рейтингової системи» у рамках роботи Українського медіа-партнерства у боротьбі з ВІЛ/​СНІДом.

Чоловіки та жінки майже однаково отримували інформацію про ВІЛ/СНІД з різних джерел. Разом з тим жінки трохи частіше дізнавалися про проблему з журналів, а чоловіки на вулиці, у транспорті, з брошур, листівок та Інтернету.Дослідження проводилося 7 – 16 грудня 2008 року.

Тип дослідження: опитування населення методом інтерв’ю «віч-на-віч» за місцем проживання респондентів.

Географія дослідження: Україна.

Вибірка: 1211 респондентів віком 18+.

Статистична похибка не перевищує 3%.

Де саме Вам траплялися матеріали, присвячені проблемі ВІЛ і людям, що живуть із ВІЛ?%
Телебачення65
Газети27
Журнали20
Радіо18
Інформаційні матеріали на вулицях, у громадському транспорті28
Інформаційні брошури, листівки27
Інтернет10
Інше2
Важко відповісти / не пам’ятаю1
Питання не ставилося28
Де саме Вам траплялися матеріали, присвячені проблемі ВІЛ і людям, що живуть із ВІЛ? (розподіл за статтю, %)
ЧоловікиЖінки
Телебачення6565
Газети2827
Журнали1921
Радіо1818
Інформаційні матеріали на вулицях, у громадському транспорті3027
Інформаційні брошури, листівки2925
Інтернет128
Інше22
Важко відповісти / не пам’ятаю10
Питання не ставилося2729
Де саме Вам траплялися матеріали, присвячені проблемі ВІЛ і людям, що живуть із ВІЛ? (розподіл за віком, %)
18 – 30 років31 – 40 років41 – 50 років51 – 60 років60 років і старші
Телебачення7573685849
Газети2833283020
Журнали2723201710
Радіо2318161517
Інформаційні матеріали на вулицях, у громадському транспорті3833252617
Інформаційні брошури, листівки3833242314
Інтернет2015743
Інше32421
Важко відповісти / не па’ятаю11100
Питання не ставилося1717263545