Рейтинг ВНЗ України «Компас-2009»

Рейтинг ВНЗ України «Компас-2009»

Рейтинг ВНЗ України під назвою «Компас-2009» очолили відразу два вищі навчальні заклади – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» і Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Такі результати другого рейтингу, проведеного компанією СКМ і фондом «Розвиток України».

За задумом організаторів проекту, рейтинг має відображати оцінку якості освіти випускниками й потенційними роботодавцями. Список очолили університети, навчання в яких має найбільшу практичну цінність і відповідає вимогам реального сектора економіки, а також гарантує випускникам надійні перспективи працевлаштування, пише офіційний сайт проекту yourcompass.org.

Слід зазначити, що рейтинг вишів проводився лише у п’ятьох спеціалізаціях: бізнес/​економічні спеціальності, правознавство, інженерні/​технічні спеціальності, інформаційні технології (IT), архітектура/​будівництво. У проекті взяли участь 234 вищі навчальні заклади, що відповідають таким критеріям: III-IV рівень акредитації; вуз не є філією або підрозділом іншого навчального закладу; здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів або магістрів за п’ятьма вказаними напрямками (має студентів денної форми навчання).

Крім зведеного рейтингу та рейтингу ВНЗ у кожній із п’яти спеціалізацій, «Компас-2009» представив рейтинги навчальних закладів за регіонами (Західний, Центральний, Південний, Східний). Мотивом стало те, що географічне розташування навчального закладу може відігравати вагому роль як для абітурієнтів при виборі місця навчання, так і для роботодавців при побудові системи співпраці з вузом.

Методологічну й дослідницько-аналітичну роботу в рамках рейтингу виконав Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

На основі відповідей випускників, роботодавців та експертів для кожного вузу в рейтингу був розрахований бал, за яким визначалося місце серед інших навчальних закладів. Відповідно до методики складання рейтингу, найвищі позиції отримали ті виші, освітні послуги яких, за оцінками випускників, роботодавців та експертів, найбільше відповідають потребам і вимогам ринку праці.

Польовий етап дослідження «Рейтинг ВНЗ України «Компас» проводився у травні-червні 2008 року із застосуванням методів особистого й телефонного інтерв’ю, опитування за допомогою електронної пошти й онлайн-опитування. Така дослідницька методологія була обрана з метою охопити якнайбільше представників різних вузів і важкодоступних респондентів (представників роботодавців, експертів).

При розрахунку рейтингу враховувалися такі критерії:

Думка випускників. Думка молодих фахівців (випускників вузів 2003 – 2008 р.) відносно можливостей здобути затребувану освіту у вузі, де вони навчалися. Включає такі аспекти, як оцінка практичної значущості навчання, сприяння вузу працевлаштуванню випускників, досвід трудової діяльності випускників, задоволеність власним вузом і визначення випускниками навчальних закладів, котрі дають кращу підготовку в цілому. Вага в загальному рейтингу = 0,10.

Опитування випускників вузів 2004 – 2007 р. проводився методом особистого, телефонного та онлайн-опитування і частково методом опитування за допомогою електронної пошти. Така комбінація методів була обрана з метою охопити якнайбільшу кількість випускників вишів, що брали участь у рейтингу, і запропонувати респондентові найбільш зручний для нього варіант участі в дослідженні.

Думка роботодавців. Визначення роботодавцями українських вузів, які дають випускникам найкращу підготовку для роботи в їхній компанії. Вага в загальному рейтингу = 0,31.

Опитування представників компаній-роботодавців проводився методом онлайн-опитування і частково методом опитування за допомогою електронної пошти. Для проведення онлайн-опитування використовували сайт SurveyMonkey.com. Опитування роботодавців було спрямоване на оцінку їхньої задоволеності результатом діяльності українських вузів (освітою, яку вони дають) і визначення найкращих, на думку роботодавців, навчальних закладів.

Думка експертів. Визначення компаніями-експертами українських вузів, що дають найкращу підготовку для роботи в їхній компанії. Вага в загальному рейтингу = 0,29.

Опитування експертів. У межах дослідження були проведені опитування двох груп експертів: фахівців агентств з відбору персоналу (з усієї України), фахівці державної служби зайнятості населення (з усієї України). На підставі відповідей експертів та їх наступної статистичної обробки були вирахувані вагові коефіцієнти для кожного із критеріїв рейтингу, які враховувалися при побудові підсумкового рейтингу вишів.

Співробітництво між вузом і компаніями-роботодавцями. Кількість компаній-роботодавців та експертів, які співпрацюють із навчальним закладом. Вага у загальному рейтингу = 0,30.

Необхідний рівень прозорості рейтингу та його відповідність міжнародній практиці забезпечує Експертна рада проекту. На сучасному етапі до складу Експертної ради входять: Олена Бех (Світовий банк), Василь Кремінь (Академія педагогічних наук), В’ячеслав Ямковий (Міністерство освіти і науки), Олексій Мірошниченко (Конфедерація роботодавців України), Андрій Лобач (Фонд «Ефективне управління»), Володимир Галицький, Наталія Зінкевич (Державна служба зайнятості).

ЗАГАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ ВНЗ УКРАЇНИ «КОМПАС-2009»
Бал Назва ВНЗ Випускники (бал) Робото- давці (бал) Експерти (бал) Співпраця між ВНЗ і компаніями- робото- давцями (бал)
186Київ — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»7110062100
185Київ — Київський національний університет імені Тараса Шевченка988010071
252Київ — Національний університет «Києво-Могилянська академія»84436638
350Донецьк — Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»47462678
349Київ — Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»76523750
447Львів — Національний університет «Львівська політехніка»78511466
542Харків — Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»87361162
541Київ — Київський національний університет будівництва і архітектури83401948
631Донецьк — Донецький національний університет56321636
631Київ — Київський національний торговельно-економічний університет80341922
630Київ — Національний університет харчових технологій6036440
630Дніпропетровськ — Дніпропетровський національний університет75261829
628Київ — Національний авіаційний університет74161934
627Львів — Львівський національний університет імені Івана Франка72271722
627Дніпропетровськ — Національний гірничий університет66191434
625Дніпропетровськ — Національна металургійна академія України7114738
723Харків — Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого84182010
723Київ — Національний транспортний університет4728824
723Харків — Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури8719224
722Одеса — Одеський національний політехнічний університет4823329
721Кривий Ріг — Криворізький технічний університет7614428
721Дніпропетровськ — Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»5116334
721Харків — Харківська національна академія міського господарства9315321
721Харків — Національний фармацевтичний університет9014224
721Луганськ — Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля8515026
720Харків — Харківський національний університет радіоелектроніки8212524
720Харків — Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»6811924
720Полтава — Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка8712222
719Сімферополь — Національна академія природоохоронного та курортного будівництва849324
719Тернопіль — Тернопільський національний економічний університет7416221
719Харків — Харківський національний автомобільно-дорожній університет8013319
719Донецьк — Донецький державний університет економіки і торгівлі м. М. Туган-Барановського4815724
718Одеса — Одеська національна академія харчових технологій6219121
718Дніпропетровськ — Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна759622
718Маріуполь — Приазовський державний технічний університет7113321
718Сімферополь — Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського9113412
718Рівне — Національний університет водного господарства та природокористування6015122
717Запоріжжя — Запорізький національний технічний університет4814522
717Дніпропетровськ — Придніпровська державна академія будівництва та архітектури5720514
717Харків — Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна957810
717Київ — Київський національний університет технологій та дизайну6512319
716Київ ‑Міжрегіональна Академія управління персоналом689517
716Одеса — Одеська державна академія будівництва та архітектури6412217
716Полтава — Полтавський університет споживчої кооперації України759019
716Запоріжжя — Запорізька державна інженерна академія6110319
816Одеса — Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова6711216
816Івано-Франківськ — Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу657519
815Київ — Державний економіко-технологічний університет транспорту7514110
815Алчевськ — Донбаський державний технічний університет3414322
815Миколаїв — Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова6510117
815Харків — Українська інженерно-педагогічна академія913214
815Вінниця — Вінницький національний технічний університет6314112
814Харків — Харківський національний економічний університет5310417
814Тернопіль — Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя827012
814Харків — Українська державна академія залізничного транспорту774116
814Одеса — Одеський державний економічний університет5714210
814Суми — Сумський державний університет648214
813Дніпропетровськ — Дніпропетровський університет економіки та права657312
813Севастополь — Севастопольський національний технічний університет568216
813Львів — Львівська комерційна академія677212
813Луцьк — Луцький державний технічний університет527117
813Макіївка — Донбаська національна академія будівництва і архітектури601419
813Одеса — Одеський національний університет імені І.І.Мечникова5410410
813Київ — Університет банківської справи Національного банку України92327
813Донецьк — Донецький державний університет управління5410212
813Херсон — Херсонський національний технічний університет595117
813Дніпропетровськ — Дніпропетровська державна фінансова академія88517
813Київ — Національний аграрний університет4213510
812Запоріжжя — Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет»576314
812Черкаси — Черкаський державний технологічний університет497117
812Суми — Сумський національний аграрний університет85409
812Київ — Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій73547
812Ірпінь — Національний університет державної податкової служби України88235
812Одеса — Одеська національна юридична академія69763
812Київ — Київський інститут міжнародної економіки та підприємництва74743
812Чернігів — Чернігівський державний технологічний університет71717
811Херсон — Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»74517
811Київ — Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»642410
811Кіровоград — Кіровоградський національний технічний університет67519
811Київ — Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури73237
811Вінниця — Вінницький державний аграрний університет76425
811Кременчук — Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського78415
811Київ — Київський національний університет культури і мистецтв85115
811Київ — Державна академія житлово-комунального господарства571303
811Харківська область — Харківська державна зооветеринарна академія100102
811Сімферополь — Кримський державний агротехнологічний університет80207
811Бердянськ — Бердянський університет менеджменту і бізнесу97102
810Дніпродзержинськ — Дніпродзержинський державний технічний університет545110
810Севастополь — Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості79207
810Харків — Харківський державний університет харчування та торгівлі61905
810Одеса — Одеська національна морська академія88402
810Луганськ — Луганський національний аграрний університет76207
810Київ — Київський національний університет внутрішніх справ86330
810Краматорськ — Донбаська державна машинобудівна академія437210
810Полтава — Полтавська державна аграрна академія67309
810Київ — Академія прокуратури України при Генеральній прокуратурі України95020
910Умань — Уманський державний аграрний університет564110
910Рівне — Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»94002
910Київ — Міжнародний науково-технічний університет69712
910Дніпропетровськ — Дніпропетровський державний аграрний університет73413
910Київ — Міжнародний Соломонів університет78133
910Одеса — Одеський національний морський університет72305
910Керч — Керченський державний морський технологічний університет88102
910Ужгород — Закарпатський державний університет77502
910Ужгород — Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»64505
910Острог — Національний університет «Острозька академія»84310
910Чернівці — Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича66622
910Житомир — Житомирський державний технологічний університет52905
910Київ — Вищий навчальний заклад «Київський економічний інститут менеджменту»631010
910Одеса — Одеський державний екологічний університет82103
910Львів — Львівський державний університет безпеки життєдіяльності96000
99Дніпропетровськ — Академія митної служби України80312
99Одеса — Одеська державна академія холоду54419
99Київ — Київський національний лінгвістичний університет55382
99Київ — Академія адвокатури України68153
99Харків — Приватний вищий навчальний заклад Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»92100
99Львів — Львівський інститут менеджменту60327
99Ялта — Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет»88002
99Тернопіль — Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»85102
99Луганськ — Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка77302
99Кіровоград — Державна льотна академія України56319
99Харків — Харківський національний університет внутрішніх справ69133
99Київ — Київський університет права Національної академії наук України68143
99Луцьк — Волинський національний університет імені Лесі Українки365112
99Кам’янець-Подільський — Подільський державний аграрно-технічний університет74203
99Маріуполь — Маріупольський державний гуманітарний університет48519
99Київ — Національна академія управління76400
99Хмельницький — Хмельницький університет управління та права89000
99Севастополь — Севастопольський військово-морський ордена Червоної Зірки інститут імені П.С.Нахімова81012
99Суми — Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»79202
99Дніпропетровськ — Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ74222
99Хмельницький — Хмельницький національний університет58415
99Львів — Державний вищий навчальний заклад «Національний лісотехнічний університет України»44717
99Київ — Національна академія Служби безпеки України79210
99Київ — Приватний вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет»53165
99Київ — Академія муніципального управління69303
99Кривий Ріг — Приватний навчальний заклад «Інститут ділового адміністрування»79012
99Миколаїв — Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили71312
99Івано-Франківськ — Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»64115
99Черкаси — Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького60125
98Київ — Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»64322
98Харківська область — Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва73202
98Львів — Львівський державний університет внутрішніх справ76102
98Луганськ — Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка84000
98Чернівці — Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет»81010
98Київ — Київський університет туризму, економіки і права63303
98Сімферополь — Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський інженерно-педагогічний університет»68302
98Чернігів — Чернігівський державний інститут економіки і управління72112
98Сімферополь — Приватний вищий навчальний заклад «Кримський інститут економіки та господарського права»79010
98Мелітополь — Таврійський державний агротехнологічний університет62303
98Херсон — Приватний вищий навчальний заклад «Херсонський економічно-правовий інститут»79000
98Мукачеве — Мукачівський технологічний інститут61502
98Харків — Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка65312
98Миколаїв — Миколаївський державний аграрний університет73102
98Донецьк — Донецький державний інститут штучного інтелекту42229
98Київ — Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»61203
98Рівне — Рівненський державний гуманітарний університет59115
98Львів — Львівська державна фінансова академія59340
98Київ — Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного60402
98Чернівці — Буковинська державна фінансова академія75100
98Одеса — Міжнародний гуманітарний університет77000
98Львів — Львівський інститут економіки і туризму76000
98Київ — Вищий навчальний заклад Інститут реклами73100
98Дрогобич — Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка72002
98Нікополь — Приватний вищий навчальний заклад «Нікопольський економічний університет»74100
98Харків — Харківська державна академія культури75000
98Миколаїв — Вищий навчальний заклад Миколаївський політехнічний інститут51117
98Київ — Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України74000
98Київ — Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури»63122
98Харків — Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний Слов’янський університет. Харків»75000
97Харків — Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди59312
97Львів — Львівський національний аграрний університет52403
97Харків — Приватний вищий навчальний заклад «Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту»68100
97Тернопіль — Приватний вищий навчальний заклад «Інститут економіки і підприємництва»65112
97Одеса — Одеський державний аграрний університет43613
97Донецьк — Приватний вищий навчальний заклад «Донецький університет економіки та права»59230
97Кременчук — Приватний вищий навчальний заклад «Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління»57203
97Харків — Академія внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України62112
97Київ — Приватний вищий навчальний заклад «Київський інститут бізнесу та технологій»59212
97Донецьк — Приватний вищий навчальний заклад «Донецький інститут автомобільного транспорту»41415
97Київ — Вищий навчальний заклад Київський славістичний університет61112
97Львів — Українська академія друкарства43612
97Харків — Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба65110
97Донецьк — Вищий заклад освіти Донецький інститут підприємництва м. Донецька49115
97Черкаси — Вищий навчальний заклад «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту»49105
97Київ — Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова41062
97Запоріжжя — Приватний вищий навчальний заклад «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»63100
97Буча — Приватний вищий навчальний заклад «Український гуманітарний інститут»65000
97Запоріжжя — Класичний приватний університет60010
96Чернігів — Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці62010
96Київ — Державний вищий навчальний заклад «Українська академія бізнесу та підприємництва»48312
96Київ — Академія управління Міністерства внутрішніх справ36225
96Київ — Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України42313
96Ізмаїл — Ізмаїльський інститут водного транспорту56012
96Київ — Вищий навчальний заклад «Київський університет ринкових відносин»53310
96Макіївка — Приватний вищий навчальний заклад «Макіївський економіко-гуманітарний інститут»57002
96Житомир — Державний вищий навчальний заклад «Державний агроекологічний університет»44303
96Київ — Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі48220
96Хмельницький — Приватний вищий навчальний заклад «Університет економіки і підприємництва»59000
96Донецьк — Приватний вищий навчальний заклад «Донецький інститут туристичного бізнесу»57010
96Херсон — Приватний вищий навчальний заклад Міжнародний університет бізнесу і права60000
96Львів — Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького44312
96Жовті Води — Обласний комунальний вищий навчальний заклад «Інститут підприємництва «Стратегія»53102
96Умань — Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини58000
96Донецьк — Приватний вищий навчальний заклад «Донецький інститут психології і підприємництва»55010
96Харків — Приватний вищий навчальний заклад «Харківський соціально-економічний інститут»52002
96Ужгород — Приватний вищий навчальний заклад «Карпатський університет імені Августина Волошина»56000
96Хмельницький — Приватний вищий навчальний заклад «Хмельницький економічний університет»56000
96Івано-Франківськ — Приватний вищий навчальний заклад Інститут менеджменту та економіки «Галицька академія»55010
96Сімферополь — Вищий навчальний заклад «Університет економіки і управління»51100
105Київ — Державний інститут підготовки кадрів39212
105Сімферополь — Приватний вищий навчальний заклад «Кримський інститут бізнесу»51000
105Біла Церква — Білоцерківський національний аграрний університет37013
105Івано-Франківськ — Приватний вищий навчальний заклад Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького48000
105Бровари — Приватний вищий навчальний заклад «Економіко-технологічний університет»46010
104Київ — Вищий навчальний заклад «Київський гуманітарний інститут»44000
104Дніпропетровськ — Вищий навчальний заклад «Державний інститут підготовки та перепідготовки кадрів промисловості»311010
97Черкаси — Вищий навчальний заклад «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту»49105
97Київ — Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова41062
97Запоріжжя — Приватний вищий навчальний заклад «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»63100
97Буча — Приватний вищий навчальний заклад «Український гуманітарний інститут»65000
97Запоріжжя — Класичний приватний університет60010
96Чернігів — Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці62010
96Київ — Державний вищий навчальний заклад «Українська академія бізнесу та підприємництва»48312
96Київ — Академія управління Міністерства внутрішніх справ36225
96Київ — Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України42313
96Ізмаїл — Ізмаїльський інститут водного транспорту56012
96Київ — Вищий навчальний заклад «Київський університет ринкових відносин»53310
96Макіївка — Приватний вищий навчальний заклад «Макіївський економіко-гуманітарний інститут»57002
96Житомир — Державний вищий навчальний заклад «Державний агроекологічний університет»44303
96Київ — Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі48220
96Хмельницький — Приватний вищий навчальний заклад «Університет економіки і підприємництва»59000
96Донецьк — Приватний вищий навчальний заклад «Донецький інститут туристичного бізнесу»57010
96Херсон — Приватний вищий навчальний заклад Міжнародний університет бізнесу і права60000
96Львів — Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького44312
96Жовті Води — Обласний комунальний вищий навчальний заклад «Інститут підприємництва «Стратегія»53102
96Умань — Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини58000
96Донецьк — Приватний вищий навчальний заклад «Донецький інститут психології і підприємництва»55010
96Харків — Приватний вищий навчальний заклад «Харківський соціально-економічний інститут»52002
96Ужгород — Приватний вищий навчальний заклад «Карпатський університет імені Августина Волошина»56000
96Хмельницький — Приватний вищий навчальний заклад «Хмельницький економічний університет»56000
96Івано-Франківськ — Приватний вищий навчальний заклад Інститут менеджменту та економіки «Галицька академія»55010
96Сімферополь — Вищий навчальний заклад «Університет економіки і управління»51100
105Київ — Державний інститут підготовки кадрів39212
105Сімферополь — Приватний вищий навчальний заклад «Кримський інститут бізнесу»51000
105Біла Церква — Білоцерківський національний аграрний університет37013
105Івано-Франківськ — Приватний вищий навчальний заклад Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького48000
105Бровари — Приватний вищий навчальний заклад «Економіко-технологічний університет»46010
104Київ — Вищий навчальний заклад «Київський гуманітарний інститут»44000
104Дніпропетровськ — Вищий навчальний заклад «Державний інститут підготовки та перепідготовки кадрів промисловості»311010
104Київ — Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний християнський університет — Київ»35020
104Львів — Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола32300
104Київ — Вищий навчальний заклад «Університет сучасних знань»39000
104Слов’янськ — Слов’янський державний педагогічний університет37000
104Донецьк — Вищий навчальний заклад Донецький інститут ринку та соціальної політики36100
104Переяслав-Хмельницький — Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»36000
103Кіровоград — Приватний вищий навчальний заклад «Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки»34000
103Київ — Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет фінансів»20230
103Київ — Міжгалузевий інститут управління Міністерства освіти і науки України32000
101Одеса — Вищий навчальний заклад «Одеський державний інститут вимірювальної техніки»0002
101Кам’янець-Подільський — Кам’янець-Подільський державний університет0200
100Дніпропетровськ — Вищий навчальний приватний заклад «Дніпропетровський гуманітарний університет»0010
100Херсон — Вищий навчальний заклад «Херсонський державний морський інститут»0100
100Тернопіль — Галицький інститут імені В’ячеслава Чорновола0000
100Севастополь — Приватний вищий навчальний заклад «Український морський інститут»0000
100Хмельницький — Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького0000
100Житомир — Приватний вищий навчальний заклад «Інститут підприємництва та сучасних технологій»0000