Українці з вищою освітою частіше перевіряються на ВІЛ/СНІД

Тест на ВІЛ

Українці з вищим рівнем освіти частіше здають тест на ВІЛ. Під час загальнонаціонального соціологічного опитування «Першої рейтингової системи» проявилася така залежність: зі зростанням рівня освіти респондентів зростала кількість тих, здавав такі аналізи. В опитуванні брали участь громадяни віком 18 років і старші.

Серед опитаних із початковою та неповною середньою освітою перевірялися на ВІЛ 14%. У групі респондентів з повною загальною середньою таких 31%. Поміж українців із базовою чи повною вищою освітою частка тих, хто здавав тест на ВІЛ, перевищує третину – близько 37%.

Дослідження проводилося 7 – 16 грудня 2008 року.

Тип дослідження: опитування населення методом інтерв’ю «віч-на-віч» за місцем проживання респондентів.

Регіон: Україна.

Вибірка: 1211 респондентів віком 18+.

Статистична похибка не перевищує 3%.

Чи проходили Ви коли-небудь тест на ВІЛ-інфекцію? (розподіл за рівнем освіти, %)
Початкова та базова (неповна середня освіта)Повна загальна середня освітаБазова вища освітаПовна вища освіта
Так14313637
Ні86696463